Projecten versnellen en Service opdrachten versnellen. U versnelt ze met DoWell

Hoe?..Ervaar het als u chat met de DoWell chat App.

Externe klanten of leveranciers voegt u met een druk op het scherm toe, wat u tot nu onmogelijk zo snel kan met uw huidige systeem. 
Het voordeel? U hoeft niet meer te wachten op antwoord of een bestelling maar regelt het in de DoWell chat app. En het mooiste?

Alles staat direct in uw administratie.

Via de chat versneld uw communicatie en uw nieuwe procesaanpak zorgt dat complexe projecten gestroomlijnder, optimaler en meer geordend verlopen. Hoe beter de verschillende puzzelstukken passen, hoe sneller de doorlooptijd van het project.  U kunt makkelijker, continue en vroeg in het project via de App overleggen.

UW service, met de DoWell chat en geïntegreerde Project management omgeving, maken het verschil

 

U geniet want de DoWell chat App maakt continue informeel overleg en dat gaandeweg ook volhouden makkelijk.

Klanten worden opeens deelnemers bij het leveren, werknemers, leveranciers, adviesverleners en ambtenaren. Op die manier krijgt u in de chat app al draagvlak. Iedereen werkt samen om tijdsverlies in een later stadium te vermijden.

U schakelt parallel, zowel advies, verkoop en levering

Na het advies en de verkoop worden alle project stappen direct gevoerd. Belangrijk is dat alles op een geïntegreerde wijze gebeuren, vertrekkend van een gelijke startbasis. Er is een permanente wisselwerking tussen alle stappen. Zo verloopt het proces sneller (parallel i.p.v. op elkaar volgend), maar ook beter, want de resultaten zijn op elkaar afgestemd.

Integreren  

De resultaten van contact, advies tot verkoop, tot levering, alles in een geïntegreerde flow via App en cloud software. U plukt de resultaten met tevreden klanten als gevolg.

Parallel schakelen van procedures in de uitwerkingsfase

Ook tijdens de uitwerkingsfase  van uw projecten kan tijdswinst geboekt worden door een meer geïntegreerde plannings- en project uitvoering.  Ook in deze fase helpt de chat u om de communicatie en de uitvoering parallel te schakelen. U weet alles soepel te laten verlopen.

Slechts 3 beslismomenten

Door het aantal beslismomenten tot drie te beperken en het voorkeurs- en projectbesluit ook als ‘point of no return’ te beschouwen, wordt een versnelling gerealiseerd. Deze drie beslismomenten betreffen de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit.

Efficiënter benutten van personele en financiële middelen

Groepen aanmaken in de chat app doet u in een minuut. Iedereen denkt actief mee omdat het zo makkelijk is.  Door vroeger in het proces zicht te krijgen op de noodzakelijke middelen kunnen –indien het om bijvoorbeeld een bouwproject of een service vraag gaat.

Door snel en continue inzicht kunnen de kredieten op het juiste moment ter beschikking gesteld worden. Ook voor private investeerders is het procesverloop zo simpel te volgens. Dit is van groot belang met het oog op het vastleggen van de financiële middelen.